[1]
H. Misiak, „Problem religijny w światopoglądzie i przeżyciach młodzieży”, TP, nr 1, s. 35-40, paź. 2018.