[1]
D. Lipiec, „Cechy duszpasterzy jako przywódców”, TP, nr 19, s. 39-50, grudz. 2018.