[1]
T. Krzysztofiak, „«Zejdź Mi z oczu, szatanie!» (Mt 16,21–28) Odrzucenie Piotra czy wezwanie do pójścia za Jezusem?”, TP, nr 19, s. 205-226, grudz. 2018.