[1]
P. . Kiejkowski, „Eucharystia – zgromadzenie, Krolestwo Boże, jedność. Wokoł teologii Eucharystii Aleksandra Schmemanna”, TP, nr 20, s. 37–52, grudz. 2019.