[1]
P. Halczuk, „Czy istnieją jakiekolwiek punkty styczne między chrześcijaństwem a islamem?”, TP, nr 20, s. 69–84, grudz. 2019.