[1]
J. Kostecka, „Spiralna koncepcja czasu w prawie kanonicznym – inspiracje pastoralne”, TP, nr 20, s. 85-98, grudz. 2019.