[1]
D. Kwiatkowski, „Wierność prawu liturgicznemu wiernością Chrystusowi i Kościołowi”, TP, nr 20, s. 99–113, grudz. 2019.