[1]
W. . Chaim, „Akceptacja treści przekonań religijnych a religijne style myślenia i osobowość. Badania empiryczne studentów”, TP, nr 20, s. 153–176, grudz. 2019.