[1]
J. Kurosz, „Materiały do ćwiczeń z teologii pastoralnej szczegółowej oraz teologii laikatu i apostolstwa. Wskazówki metodyczne”, TP, nr 13, s. 191-230, sty. 2012.