[1]
W. Przygoda, „Paradygmaty metodologiczne we współczesnej teologii pastoralnej”, TP, nr 10, s. 31–43, sty. 2009.