[1]
P. Podeszwa, „»Temu, który nas miłuje« (Ap 1,5). Miłość Chrystusa do Kościoła w świetle wybranych tekstów z Apokalipsy św. Jana”, TP, nr 16, s. 95-110, wrz. 2015.