[1]
J. Słowiński, „Spowiedź sakramentalna warunkiem uzyskania odpustu zupełnego. Analiza kanonicznoprawna”, TP, nr 16, s. 223-242, wrz. 2015.