[1]
T. Wielebski i M. Tutak, „Meandry interdyscyplinarności teologii pastoralnej. Przyczynek do dyskusji”, TP, nr 17, s. 25-46, grudz. 2016.