[1]
D. Kwiatkowski, „Głoszenie słowa Bożego misją Kościoła w świecie na podstawie adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Verbum Domini”, TP, nr 17, s. 93–106, grudz. 2016.