[1]
P. A. Makowski, „Prawda w dyplomacji w świetle wypowiedzi papieża Benedykta XVI”, TP, nr 17, s. 203-212, grudz. 2016.