Słotwińska, H. „Idea Proegzystencji Elementem łączącym społeczeństwa Religijnie zróżnicowane”. Teologia Praktyczna, nr 18, styczeń 2017, s. 58-72, doi:10.14746/tp.2017.18.04.