Kwiatkowski, D. „Teologia I Symbolika ołtarza W Wybranych Modlitwach obrzędów poświęcenia Nowego ołtarza”. Teologia Praktyczna, nr 18, styczeń 2017, s. 183-99, doi:10.14746/tp.2017.18.13.