Giemza, B. „Święta Jadwiga Śląska W Nauczaniu św. Jana Pawła II”. Teologia Praktyczna, nr 18, styczeń 2017, s. 213-31, doi:10.14746/tp.2017.18.15.