Przybecki, A. „Pojęcie Modelu Duszpasterstwa W Teologii Pastoralnej”. Teologia Praktyczna, nr 9, listopad 2018, s. 127-35, doi:10.14746/tp.2008.9.10.