Pyc, M. „Czy rzeczywiście Encyklika Spe Salvi przekreśla Nadzieję Na Uniwersalne Zbawienie? Krytyczne Uwagi odnośnie Do Jej Polskiego tłumaczenia”. Teologia Praktyczna, nr 9, listopad 2018, s. 199-05, doi:10.14746/tp.2008.9.15.