Rakoczy, T. „Zasady Prawne ograniczające Prawo Wiernych Do Przyjmowania Sakramentu Eucharystii”. Teologia Praktyczna, nr 7, listopad 2018, s. 129-46, doi:10.14746/tp.2006.7.09.