Biela, B. „»Koinonia« Jako Zasada Formalna Teologii Pastoralnej W ujęciu Ks. Franciszka Blachnickiego”. Teologia Praktyczna, nr 6, listopad 2018, s. 41-64, doi:10.14746/tp.2005.6.04.