Przybyłowski, Jan. „Duszpasterstwo Grupowe W kontekście Zadań Wychowawczych”. Teologia Praktyczna, nr 5, listopad 2018, s. 25-38, doi:10.14746/tp.2004.5.02.