Czaja, A. „Podstawowe Elementy Eklezjologii Commurtio”. Teologia Praktyczna, nr 3, listopad 2018, s. 43-57, doi:10.14746/tp.2002.3.04.