Stefański, J. „Fenomen Prywatnych Modlitw Eucharystycznychpo II Soborze Watykańskim. Próba Analizy I Oceny”. Teologia Praktyczna, nr 2, październik 2018, s. 43-66, doi:10.14746/tp.2001.2.04.