Półtorak, K. „Pedagogika Pastoralna. Nowe Inspiracje Duszpasterskie”. Teologia Praktyczna, nr 2, październik 2018, s. 67-80, doi:10.14746/tp.2001.2.05.