Misiak, H. „Problem Religijny W światopoglądzie I przeżyciach młodzieży”. Teologia Praktyczna, nr 1, październik 2018, s. 35-40, doi:10.14746/tp.2001.1.05.