Żychliński, A. „Człowiek a Grzech Pierworodny”. Teologia Praktyczna, nr 1, październik 2018, s. 115-26, doi:10.14746/tp.2001.1.14.