Kowalski, Kazimierz. „Miłosierdzie chrześcijańskie Przygotowaniem I uzupełnieniem sprawiedliwości społecznej”. Teologia Praktyczna, nr 1, październik 2018, s. 149-5, doi:10.14746/tp.2001.1.18.