Lipiec, D. „Cechy Duszpasterzy Jako przywódców”. Teologia Praktyczna, nr 19, grudzień 2018, s. 39-50, doi:10.14746/tp.2018.19.03.