Kiejkowski, Paweł. „Eucharystia – Zgromadzenie, Krolestwo Boże, jedność. Wokoł Teologii Eucharystii Aleksandra Schmemanna”. Teologia Praktyczna, nr 20, grudzień 2019, s. 37-52, doi:10.14746/tp.2019.20.03.