Kulik, Bogdan. „Czy Wystarczy Być Dobrym człowiekiem, żeby Dostać Się Do Nieba? Przyczynek Do Eschatologii Praktycznej”. Teologia Praktyczna, nr 20, grudzień 2019, s. 53-68, doi:10.14746/tp.2019.20.04.