Halczuk, Piotr. „Czy Istnieją Jakiekolwiek Punkty Styczne między chrześcijaństwem a Islamem?”. Teologia Praktyczna, nr 20, grudzień 2019, s. 69-84, doi:10.14746/tp.2019.20.05.