Kwiatkowski, Dariusz. „Wierność Prawu Liturgicznemu wiernością Chrystusowi I Kościołowi”. Teologia Praktyczna, nr 20, grudzień 2019, s. 99-113, doi:10.14746/tp.2019.20.07.