Nawrot, P. „Aktualny Stan Muzyki W byłych Redukcjach Jezuickich Na Terenie Boliwii”. Teologia Praktyczna, nr 15, styczeń 2014, s. 147-59, doi:10.14746/tp.2014.15.09.