Przybecki, A. „Kościół Musi Wyruszyć W drogę. Polskie Duszpasterstwo W Poszukiwaniu Duchowych Korzeni.”. Teologia Praktyczna, nr 13, styczeń 2012, s. 33-41, doi:10.14746/tp.2012.13.02.