Stułkowski, Szymon. „Od Mistycznych Korzeni Do Apostolskich owoców. Dynamika Trzyletniego Programu Duszpasterskiego Dla Kościoła W Polsce (2010–2013)”. Teologia Praktyczna, nr 13, styczeń 2012, s. 43-52, doi:10.14746/tp.2012.13.03.