Kurosz, J. „Materiały Do ćwiczeń Z Teologii Pastoralnej szczegółowej Oraz Teologii Laikatu I Apostolstwa. Wskazówki Metodyczne”. Teologia Praktyczna, nr 13, styczeń 2012, s. 191-30, doi:10.14746/tp.2012.13.14.