Wielebski, T., i M. Tutak. „Analiza Jako Metoda współpracy Teologii Pastoralnej I Socjologii Na przykładzie Badań ukazujących przeżywanie Niedzieli Przez młodzież”. Teologia Praktyczna, nr 12, styczeń 2011, s. 169-93, doi:10.14746/tp.2011.12.11.