Stułkowski, S. „Kapłan sługą Komunii. Od Osobistej więzi Do posłannictwa jedności”. Teologia Praktyczna, nr 11, styczeń 2010, s. 77-84, doi:10.14746/tp.2010.11.04.