Przygoda, W. „Paradygmaty Metodologiczne We współczesnej Teologii Pastoralnej”. Teologia Praktyczna, nr 10, styczeń 2009, s. 31-43, doi:10.14746/tp.2009.10.03.