Grubka, M. „Duszpasterstwo Akademickie Wobec Rozwoju Szkolnictwa wyższego W Polsce Po przełomie 1989 Roku”. Teologia Praktyczna, nr 10, styczeń 2009, s. 95-108, doi:10.14746/tp.2009.10.08.