Fiałkowski, M. „Zadania stojące Przed Zrzeszeniami Religijnymi W Polsce”. Teologia Praktyczna, nr 16, wrzesień 2015, s. 31-41, doi:10.14746/tp.2015.16.03.