Podeszwa, P. „»Temu, który Nas miłuje« (Ap 1,5). Miłość Chrystusa Do Kościoła W świetle Wybranych tekstów Z Apokalipsy św. Jana”. Teologia Praktyczna, nr 16, wrzesień 2015, s. 95-110, doi:10.14746/tp.2015.16.06.