Kalbarczyk, A. „Teologia dziecięca Jako Kulturowa Forma Teologii”. Teologia Praktyczna, nr 16, wrzesień 2015, s. 131-40, doi:10.14746/2015.16.09.