Wielebski, T., i M. Tutak. „Meandry interdyscyplinarności Teologii Pastoralnej. Przyczynek Do Dyskusji”. Teologia Praktyczna, nr 17, grudzień 2016, s. 25-46, doi:10.14746/tp.2016.17.02.