Kwiatkowski, D. „Głoszenie słowa Bożego Misją Kościoła W świecie Na Podstawie Adhortacji Apostolskiej Benedykta XVI Verbum Domini”. Teologia Praktyczna, nr 17, grudzień 2016, s. 93-106, doi:10.14746/tp.2016.17.06.