Podeszwa, Paweł. „»Temu, który Nas miłuje« (Ap 1,5). Miłość Chrystusa Do Kościoła W świetle Wybranych tekstów Z Apokalipsy św. Jana”. Teologia Praktyczna, no. 16 (wrzesień 7, 2015): 95-110. Udostępniono wrzesień 27, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/6151.