1.
Kurosz J. Materiały do ćwiczeń z teologii pastoralnej szczegółowej oraz teologii laikatu i apostolstwa. Wskazówki metodyczne. TP [Internet]. 1 styczeń 2012 [cytowane 6 październik 2022];(13):191-30. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/3045