Wróć do szczegółów artykułu Trafność teoretyczna Kwestionariusza radzenia sobie w sytuacjach stresowych CISS ze szczególnym uwzględnieniem trafności teore-tycznej skali stylu skoncentrowanego na unikaniu
Pobierz